Smuladh mi’s mi air Maineol

I am in Sad Exile

Tune

Sequenced by Christian Souchon


1. I am sad in exile
Hi ri ri ri a bho
Distressed standing on the bracken plain
Ho ro ho ao ri ho huri bhi iu ho ro ho
Distressed standing on the bracken plain
Hi ri ri ri a bho
Looking across the Sound of Harris
Ho ro ho ao ri ho huri bhi iu ho ro ho
Looking across the Sound of Harris
Hi ri ri ri a bho
I do not see my sweetheart
Ho ro ho ao ri ho huri bhi iu ho ro ho
I do not see my sweetheart
Hi ri ri ri a bho

2. A fair, brave, handsome stripling
Ho ro ho ao ri ho huri bhi iu ho ro ho
A fair, brave, handsome stripling
Hi ri ri ri a bho
Blue eyes in a pleasant face
Ho ro ho ao ri ho huri bhi iu ho ro ho
Blue eyes in a pleasant face
Hi ri ri ri a bho
A smooth forehead that is never furrowed
Ho ro ho ao ri ho huri bhi iu ho ro ho
A smooth forehead that is never furrowed
Hi ri ri ri a bho
And white teeth in a thin red mouth.
Ho ro ho ao ri ho huri bhi iu ho ro ho

1. Smuladh mi’s mi air maineol
Hi ri ri ri a bho
‘S eisleanach mi’s a chluain rainich
Ho ro ho ao ri ho huri bhi iu ho ro ho
‘S eisleanach mi’s a chluain rainich
Hi ri ri ri a bho
Coimhead bhuam air cuan na Hearadh
Ho ro ho ao ri ho huri bhi iu ho ro ho
Coimhead bhuam air cuan na Hearadh
Hi ri ri ri a bho
‘S nach fhaic mi tighinn mo leannan
Ho ro ho ao ri ho huri bhi iu ho ro ho
‘S nach fhaic mi tighinn mo leannan
Hi ri ri ri a bho

2. Geugaire fionn foghaintidh fearail
Ho ro ho ao ri ho huri bhi iu ho ro ho
Geugaire fionn foghaintidh fearail
Hi ri ri ri a bho
Suil ghorm ‘s an aodann nach greannach
Ho ro ho ao ri ho huri bhi iu ho ro ho
Suil ghorm ‘s an aodann nach greannach
Hi ri ri ri a bho
Mala chaol gun chaochladh seallaidh
Ho ro ho ao ri ho huri bhi iu ho ro ho
Mala chaol gun chaochladh seallaidh
Hi ri ri ri a bho
Fiacail bhan is beul dearg tana
Ho ro ho ao ri ho huri bhi iu ho ro ho
1. Je suis une pauvre exilée
Hi ri ri ri a bho
Dans cette lande aride et triste,
Ho ro ho ao ri ho huri bhi iu ho ro ho
Dans cette lande aride et triste,
Hi ri ri ri a bho
Contemplant le détroit d'Harris,
Ho ro ho ao ri ho huri bhi iu ho ro ho
Contemplant le détroit d'Harris,
Hi ri ri ri a bho
Je ne vois point mon bien-aimé.
Ho ro ho ao ri ho huri bhi iu ho ro ho
Je ne vois point mon bien-aimé.
Hi ri ri ri a bho

2. C'est un brave et beau garçon blond,
Ho ro ho ao ri ho huri bhi iu ho ro ho
C'est un brave et beau garçon blond,
Hi ri ri ri a bho
Les yeux bleus, la face avenante,
Ho ro ho ao ri ho huri bhi iu ho ro ho
Les yeux bleus, la face avenante,
Hi ri ri ri a bho
Nul souci ne ride son front
Ho ro ho ao ri ho huri bhi iu ho ro ho
Nul souci ne ride son front
Hi ri ri ri a bho
Sa bouche s'orne de dents blanches.
Ho ro ho ao ri ho huri bhi iu ho ro ho

(Trad. Ch.Souchon (c) 2005)

This "waulking song" may have the same hidden meaning as Morag", since it is included on the CD "1745" of Capercaillie

Ce "chant de foulage" a peut-être la même signification cachée que Morag", car il fait partie du CD "1745" du groupe "Capercaillie".précédent suite