Herman a Dornicka

1° Hermann et Dorothée - * - Hermann and Dorothy

Pendants tchèques du "Roi Renaud" - * - Czech counterparts to "Clerk Colvill"


Arrangement Christian Souchon (c) 2012

Po neděli za svitání

Chant 792, pp. 473-475, tiré du recueil
"PROSTONARODNI ČESKÉ PÍSNĚ A ŘÍKADLA"
de Karl Jaromir ERBEN (Prague 1864)


Mélodie 1
"Plakajuen newesta"
Source: "Pjesnicki hornych a delnych Luziskich Serbow"
(Chants des Wendes de Haute et Basse Lusace)
de L. Haupt et J. E. Schmaler, II, p.131, N°182
'Chorale des enseignants de Moravie' par Mucha

Poneděli to pondělí

Song 716, pp. 475-476, from the collection
"PROSTONARODNI ČESKÉ PÍSNĚ A ŘÍKADLA"
by Karl Jaromir ERBEN (Prague 1864)


Melody 2
"Zrudny kwas"
Source: "Pjesnicki hornych a delnych Luziskich Serbow"
(Songs of the Wends of Upper and Lower Lusatia)
coll. by L. Haupt and J. E. Schmaler, I, p.31, #3
ČESKI (TCHEQUE)

Heřman a Dornicka (Chant 1)

1. Poneděli za svitání
česal Heřman koně vraný.

2. Přišla k němu jeho matka,
přinesla mu čtyry jabka.

3. „Kam pojedeš, Herman mladý,
že máš koně osedlaný?"

4. „Pojedu já pro svou milou,
pro Dorničku roztomilou."

5. „Nejed', Heřman, nejed' pro ni,
pošlém pro ni koně vrany."

6. „To bych ani neudělal,
abych sobě lidí nazval
a k posledu doma zůstal!"

7. „Bodejž Heřman hlavu srazil,
víc se domu nenavrátil!"

8. Jeli, jeli, přece jeli,
na citeru, housle hráli,
troubili a bubnovali.

9. A když na louku přijeli,
na tu louku na širokou,
pod tu lípu, pod vysokou:

10. Koníček zlámal nožičku,
Heřmánek srazil hlavičku.

11. Dlouho stáli, rozmlouvali,
a muziky pořád hrály.

12. Dlouho stáli, nevěděli,
jest-li by přec jeti měli.

13. „Jeďte vy jen přece pro ni,
pro mé zlaté potěšení.

14. Nebude-li mně samému,
bude bratru nejmladšímu."

15. Jeli, jeli, přece jeli,
na citeru, housle hráli,
troubili a bubnovali.

16. A když přijeli nahoru
k Novosedlickému dvoru:

17. „Jdi, Dorničko, jdi otvírat,
tvoje svadebčany vítat."

18.Jak Dornička otevřela,
hned se celá polekala.

19. „Vítám, páni svadebcani!
kde jste ženicha nechali?"

20. „Ženich ten nám doma zůstal,
aby k svadbě stoly chystal."

21. „U kolik jsem svadeb byla.
a nikde jsem neviděla,

22. Aby ženich doma zůstal,
svadebcanům stoly chystal!

23. Matička jí brání jiti,
až ženicha budou míti.

24. „Jen vy nám ji přece dejte
a Dornicce nezbraňujte."

25. Malička ji vystrojila
a z domu ji provodila.

26. Když ji z domu provázela,
smutně sobě naříkala.

27. Jeli, jeli, zase jeli,
na citeru, housle hráli,
troubili a bubnovali.

28. A když na louku přijeli,
na tu louku, na širokou,
pod tu lípu, pod vysokou:

29. Dorna z vozu se nahnula,
krev červenou uhlídala.

30. „To je krev mého Tnile'ho,
ach, Heřmánka rozmilého!"

31. „Ach! to není krev člověčí,
to je jenom krev zvířecí:

32. Zabil Heřman tučnou laní,
aby uctil svadebčany."

33. Jeli, jeli, pořád jeli,
na citeru, housle hráli,
troubili a bubnovali.

34. A když přijeli nahoru
do Heřmanového dvoru:

35. „Jděte, matičko, k vítání
této neštastné synové."

36. „Vítám tebe, má synova!
bodejž jsi hlavu srazila,
než's mého syna poznala!"

37. „Jdi ty, bratříčku, k vítání,
této nešťastné švakrové."

38. „Vítám tebe, má švakrová!
bodejž jsi hlavu srazila,
než's mého bratra poznala!"

39. „Jdi ty, sestřičko, k vítání
této nešťastné švakrové."

40. „Vítám tebe, má švakrová,
bodejž's v roce syna měla!"

41. Matička jí za zlé měla,
že jest ji tak přivítala.

42. „Což pak vy mně za zlé máte?
vždyt pak vy mě taky vdáte!"

43. A když byli v půl večeře,
zvoní hranu na klášteře.

44. Jak Dornička uslyšela,
uleknutím zbledla celá.

45. „Ach, komuž to zvoní hranu?
jistě mému to Heřmanu !"

46. „Heřman, ten v komoře leží,
že ho jeho hlava bolí:

47. Umřelo jest pacholátko,
maličké to nemluvňátko."

48. Jak Dornička uslyšela,
hned se pravdy domyslila.

49. Uleknutím na zem padla,
v okamžení dokonala.

50. Jak se věrně milovali,
tak je spolu pochovali.

51. Na hrob postavili kámen
a vyryli nápis na ném :

52. „Leží tu Heřman s Dorničkou,
jako bratr se sestřičkou.

53. Kdo okolo hrobu jdete,
za ně se tu pomodlete!"

Z Hrdecka
ČESKI (CZECH)

Heřman a nevěsta (Chant 2)

a. Poneděli to pondělí
měl Heřmánek mít veselí.

b. Když byli tam nad tou lukou,
pod tou lípou pod širokou,

c. Koníček zlámal nožičku,
Heřmánek srazil hlavičku.

d. Když byli lam na tom dvoře
u nevěstiny mateře,

e. Vyšla matka k uvítání :
„Vítám vás, páni a paní !

f. Vítám vás, páni a paní!
kde jste ženicha nechali ?''

g. „Ženich ten nám doma zůstal,
aby pánům stoly chystal."

h. „Jak živa jsem neslyšela,
aby ženich zůstal doma !"

i. „Jen vy nám nevěstu dejte
a nás déle nezdržujte!"

j. Tu hned jim nevěstu dali,
troubili a pěkně hráli.

k. A když byli nad tou lukou,
pod tou lípou pod širokou,

l. Nevěsta s kočáru kouká :
„Čí pak krev se tu červená?"

m. „Zabil Heřman pěknou lani,
aby uctil svadebčany "

n. A když byli tam na dvoře
u ženichovy mateře.
Vyšla matka k uvítání :

o. „Vítám vás, páni a paní,
A všickni přátelé moji! :
kde jste syna mi nechali?

p. Ty nevěsto nešťastná!
kýž byla ruku zlámala,
Ež mého syna poznala!"

q. Vyšel otec k uvítání:
„Vítám vás, páni a paní,

r. A všickni přátelé moji!:
Kde jste syna mi nechali?

s. Ty nevěsto nevděčná !
Kýž byla hlavu srazila,
než mého syna poznala!"

t. Vyšla švakrová k vítání:
„Vítám vás, páni a paní !

u. I všickni přátelé moji:
kde jste bratra mi nechali?

v. O ty nevěsto! bud zdráva,
aby sto let živa byla !

w. Já se taky mám vdávati :
by mne měli tak vítati,
radš bych mohla tak nechali!"

x. Když pak první jídlo dali,
ponejprv hrana zvonili.

y. „Prosím vás, páni a paní !
komu pak ty hrana zvoní?"

z. „Umřelo pánu paňátko,
maličké to nemluvňátko."

aa. A když druhé jídlo dali,
podruhé hrana zvonili.

bb. „Prosím vás, páni a paní!
komu pak ty hrana zvoní?"

cc. „Umřelo pastýři dítě
ráno dnes, hned na úsvitě."

dd. A když třetí jídlo dali,
potřetí hrana zvonili.

ee. "Prosím vjís, páni a paní!
komu pak ty hrana zvoní?"

ff. Ale komu pak jinému
nežli Heřmánkoví tvému !"

gg. Dva nože za ňadra vzala
a na hřbitov pospíchala.

hh. Jedním sobě hrob hrabala,
druhý do sebe vrazila.

ii. „Kdo kolem hřbitova pujde,
každý nás litovat bude:

jj. Tu hle leží milý s milou
to pro lásku pro upřímnou."

z Prachenska

***************
Variantes:

Celakowsky:

gg. Dornicka se hned ulekla
A brzo prawdu poznala
W okamzenj dokonala...

John Browning corrects it as:

gg. Ona od stolu wyskocila
Dwa noze w cepenj mela
Geden si k srdci wrazila...
FRANCAIS

Hermann et Dorothée (Chant 1)

1. Ce lundi-là, fort matinal,
Hermann peignait son noir cheval.

2. Avec quatre pommes pour lui,
Sa mère accourut et s'enquit:

3. «Hermann, où veux-tu donc aller?
Ton cheval est déjà sellé!"

4. «Je m'en vais voir ma bien-aimée,
Ma douce et chère Dorothée."

5. "Non, n'y va pas! Pour la chercher,
Envoie-lui ton cheval sellé!"

6. "Mais il serait fort discourtois
De convier les gens chez soi
Et s'abstenir de faire un pas!"

7. "Ah! qu'Hermann se rompe le cou
Et ne revienne plus chez nous!"

8. Voici que le cortège avance
- Viole et vielle jouent en cadence
Avec trompettes et tambours-

9. Et que toute la compagnie,
Traverse une vaste prairie,
Avec des tilleuls tout autour.

10. Le cheval se casse la patte,
Hermann tombe et sa tête éclate!

11. Longuement on a discuté
Tandis que les sonneurs sonnaient:

12. Quel était le meilleur parti?
Le reconduirait-on chez lui?

13. «Poursuivez! Allez donc chez elle!
Là-bas mon bonheur vous appelle.

14. Si ce trésor n'est point à moi,
Mon plus jeune frère l'aura."

15. Et l'on se remet en campagne,
Au son des vielles qu'accompagnent
Les trompettes et les tambours,

16. Et du sommet de la montagne
| On voit Neusedlitz et ses tours.

17. «Ouvrez la porte, Dorothée,
Car votre noce est arrivée!"

18. Dorothée, sans tarder, ouvrit
Mais ce qu'elle vit la surprit.

19. "Bienvenue, Messieurs, à vous tous!
Le marié n'est point avec vous?"

20. "Lorsque nous partions, il n'avait
Pas fini de tout préparer."

21 "Des noces, j'en ai vu plus d'une.
Mais je n'ai souvenance aucune.

22. Qu'un marié soit assez aimable
De rester pour dresser les tables!"

23. La mère refusa d'ouvrir
Tant qu'on ne l'aurait vu venir.

24. "Oh, la mère de la mariée,
Il faut nous livrer Dorothée!"

25. Elle lui mit ses beaux atours.
La laissa sortir dans la cour.

26. Lorsque l'on quitta la maison,
La joie n'était plus de saison.

27. Le cortège reprit sa route,
Avec violon et saquebute,
Et la trompette et le tambour.

28. En parvenant à la prairie ,
Comme à l'aller, la compagnie
Par le tilleul fit un détour.

29. Se penchant hors de la voiture,
Dorothée remarqua le sang.

30. "Je connais ce sang, je le jure,
C'est celui de mon cher Hermann! "

31. "Non, ce n'est point là du sang d'homme,
C'est celui de quelque animal

32. Que votre Hermann aura tué comme
Il sied pour un festin nuptial!"

33. Et le cortège va toujours:
Vielle, violon, trompe, tambour,
Se font entendre tour à tour.

34. Une côte! Encore un effort!
Les voilà rendus à bon port:

35. «Mère, il faut accueillir ici
L'épouse de votre cher fils!"
.
36. "Soit, ton crâne que ne l'as tu
Brisé, ma chère et tendre bru,
Avant que mon fils l'ai connu!

37. « Toi, le frère, auras-tu le cœur,
De repousser ta pauvre sœur?"

38. «Belle-sœur, sois la bienvenue,
Que n'as-tu ta tête perdue
Avant de connaître mon frère!"

39. "Toi, sa sœur, tu sauras j'espère,
Réconforter la pauvre enfant!"

40. "Bienvenue, belle-sœur si chère:
Un fils te naîtra dans un an."

41. Et la mère était en courroux:
On l'avait saluée, malgré tout.

42. "Mais que donc me reproche-t-on?
Sommes-nous parents, oui ou non? "

43. Puis en plein milieu du banquet,
Au clocher le glas a sonné.

44. Dès que Dorothée l'entendit,
Comme un linceul elle a pâli.

45. "Pour qui donc sonne-t-on le glas?
C'est pour mon Hermann, n'est-ce pas?"

46. "Hermann est couché sur son lit,
C'est un mal de tête a-t-il dit.

47. Non, c'est pour la mort d'un enfant,
Un nourrisson de moins d'un an."

48. Dorothée vient de deviner
La terrifiante vérité.

49. Sur le sol on la vit tomber:
Sa dernière heure avait sonné.

50. s'étant aimés fidèlement,
Ils gisent ensemble à présent.

51. Sur la pierre de leur tombeau
On a gravé ces quelques mots:

52. Ci-gisent, comme frère et sœur,
Hermann, Dorothée, un seul cœur.

53. Toi passant qui viens en ces lieux,
Tu voudras bien prier pour eux!"

Coll. à Hrdecek - Trad.: Ch. Souchon (c) 2014
ENGLISH

Hermann and his bride (Song 2)

a. Early that Monday
Hermann was rejoicing.

b. When the wedding train passed over the mead
Under the broad linden tree,

c. His horse broke its leg.
Hermann's head struck the ground.

d. When the train entered the yard
Of the bride's mother,

e. Her mother came out to welcome them:
"Welcome, ladies and gentlemen,

f. Welcome, gentlemen and ladies!
Where did you leave the bridegroom?"

g. "At home we left the bridegroom
Making the tables ready for the banquet."

h. "Never in life did I hear
Of a bridegroom staying at home!"

i. "Now, give us the bride!
We won't linger any longer."

j. Now she gave them the bride
And the trumpet played a nice song.

k. But when they passed over the mead
Under the broad linden tree,

l. The bride looked out of her carriage:
"With whose blood is the ground stained?"

m. "'T was Hermann killed a nice doe
To provide venison for his guests!"

n. And when they were back in the yard
At the groom's mother,
His mother came out to welcome them.

o. "Welcome, gentlemen and ladies!
Welcome to you all, my friends!
Where did you leave my son?

p. You, ungrateful maiden?"
Would that you had broken your arm
Ere that you had met my son!"

q. His father came out to welcome:
"Welcome, gentlemen and ladies!

r. Welcome to you all, my friends!
Where did you leave my son?

s. You, ungrateful maiden,
Would that you had broken your head
Ere that you had met my son!"

t. Her sister-in-law came out to welcome:
"Welcome, gentlemen and ladies!

u. Welcome to you all, my friends!
Where did you leave my brother?

v. As for you, bride, well I greet you!
May you live a hundred years!

w. Were I some day to be wed
I would be welcomed in that way,
Or I'd rather be allowed to leave!"

x. But when the first course was served,
Lo! the bell was tolled for the first time!

y. "Tell me, gentlemen and ladies,
For whom is that bell tolling?"

z. "Departed is, of a great lord,
A little swaddled infant."

aa. When the second course was served
The bell tolled for the second time.

bb. "Tell me, gentlemen and ladies,
For whom is that bell tolling?"

cc. "Departed is a shepherd's child,
Early today at dawn.

dd. And when the third course was served
The death's bell was tolling again.

ee. "Tell me, gentlemen and ladies,
For whom now is that bell tolling?
"
ff. "But for whom could it be tolling,
If not for that Hermann of yours?"

gg. Two knives in her bodice she hid,
And she hurried to the churchyard.

hh. With one knife she dug her own grave.
The other she plunged into her bosom.

ii. If we pass through yonder churchyard
All of us a prayer will say.

jj. "Here rests a man with his dear one.
Who died out of true love."

Collected in Prachensek

***************
Variantes:

Celakowsky:

gg. Now Dorothy was scared
And quickly she guessed the truth
The next moment she ran...

John Browning corrects it as:

gg. She sprang from the table
She had two knives in her headdress
Thrust one of them into her heart...

.

2° Deux chants Wendes: la malédiction de la mère

2° Two Wendish songs: the mother's curse

Pendants wendes du "Roi Renaud" - * - Wendish counterparts to "Clerk Colvill"

 • Les Wendes sont des Slaves qui constituent des ilots ethniques en Allemagne, principalement en Lusace (région de Cottbus et Görlitz). Leur nom vient peut-être d'une confusion avec les "Vandales" (qui étaient des Germains) et pourrait avoir donné le mot finnois qui désigne les Allemands "Venäjä". On appelle aussi Sorabes les Wendes de Haute-Lusace. Eux-mêmes s'appellent "Serbes". Les déplacements de frontières consécutifs à la 2ème guerre mondiale entrainèrent l'expulsion d'une partie de cette population des territoires devenus polonais, avant qu'on ne tente de la poloniser contre leur gré et qu'on la laisse partir vers la République Fédérale.
 • Les présents chants évoquent les coutumes relatives au mariage (le cortège qui va chercher la jeune mariée, l'épée du marié visible sur la photo ci-contre datant de 1931, la couronne fleurie...). Leurs pendants tchèques décrivent la structure particulière des villages wendes où les fermes sont ordonnées en fer à cheval autour d'une prairie centrale (all. "Rundlingsdörfer").
 • Le nombre de locuteurs du sorabe est estimé à 25.000 environ. C'est la seule forme de wende qui subsiste, avec la variante baltique parlée près de Gdansk, le kachoube (50.000 locuteurs).
 • Le chant tchèque "Hermann et Dorothée" (à ne pas confondre avec le roman de Goethe qui porte ce titre), avec son curieux motif de la malédiction de la belle-mère, semble être l'adaptation du chant wende et non l'inverse et il est cité en traduction allemande dans l'ouvrage bilingue de Haupt et Schmaler (1841).
  Si les "tours" de Novosedlice (Neusedlitz), strophe 16 du chant 1, se rapportent bien une ville tchèque (Sudètes), la traduction allemande de Haupt et Schmaler parle de la "ferme de Neusedlin".

 • Noces chez les Wendes du Spreewald (avril 1931)
 • The Wends are Slavs who live in linguistic islands amidst Germans, especially in Lusatia (Cottbus and Görlitz area). Their name is sometimes supposed to be derived from the "Vandals" (who were Germans) and to be the origin of the Finnish word for "German": Venäjä. The Wends of Upper-Lusatia are known as Sorbs who style themselves "Serbs". Due to border shifting after WW II, part of these populations were expelled from territories allotted to Poland, before they were retained there to be "polonized" and, eventually allowed to immigrate into the Federal Republic.
 • The present songs hint not only at wedding customs (the train who fetch the bride, the bridegroom's sword visible on the opposite photo dated 1931, the blossom wreath, etc. Their Czech counterparts also mention the peculiar structure of Wendish villages made up of farmsteads arranged in a horseshoe around a central green (Germ. "Rundlingsdorf").
 • The highest present estimate of the Sorabish speaking population is about 25,000. It is the only surviving form of Wendish, along with a Baltic variant spoken in the Gdansk area known as "Kashubish" (50,000 speakers).
 • The Czech song "Hermann and Dorothy" (not to be mistaken for the homonymous novel by Goethe), with its weird motif of the mother's curse appears to be adapted from the Wendish song, not the contrary and is quoted in German translation in Haupt and Schmaler's bilingual collection (1841).
  If "the towers of Novosedlice" (Neusedlitz), stanza 16 of song 1, really hint at a Czech town (in the Sudeten Mountains), the German translation by Haupt and Schmaler has "the farm of Neudlin".


 • WENDE

  ZRUDNY KWAS
  (Chant 3)

  WENDISH

  PLAKAJUEN NEWESTA
  (Chant 4)

  FRANCAIS

  TRISTES NOCES
  (Chant 3)

  1. Les hommes se préparèrent pour la noce
  Et sellaient leurs petits chevaux.

  3. Ils fixèrent leurs éperons
  Et prirent ensemble à travers champs.

  5. Les corbeaux les escortaient
  Avec des coassements funestes.
  .
  7. Les corbeaux les escortaient
  Et ils chantaient des chants impies:

  9. "Le marié tombera de cheval.
  Il se brisera le cou et la tête!"

  11. Ils venaient de traverser le premier champ
  Quand le marié tomba de cheval.

  13. Le marié tomba de cheval
  Se brisa la nuque et la tête.

  15. Les cloches sonnèrent une première fois
  La mariée demanda aux garçons d'honneur:

  17. "Où avez vous caché mon mari?
  Je ne le vois nulle part parmi vous!

  19. "Il est dans la chambre neuve:
  Il passe son costume en drap de Lund." [2]

  21. Les cloches sonnèrent une seconde fois.
  La mariée demanda aux demoiselles d'honneur:

  23. "Où avez vous caché mon mari?
  Je ne le vois nulle part parmi vous!

  25. "Il est dans la chambre neuve:
  Il fixe à sa ceinture son éclatante épée.

  27. Les cloches sonnèrent une troisième fois.
  La mariée demanda aux "truchements": [1]

  29. "Où avez vous caché mon mari?
  Je ne le vois nulle part parmi vous!

  31. "Ton mari est tombé de cheval
  Il s'est brisé la nuque et la tête."

  33. "Dans ce cas ôtez-moi ce drap de Lund [2]
  Revêtez-moi d'habits blancs.

  35. Que je porte le deuil un an et un jour [3]
  Et aille à l'église avec la couronne verte. [4]

  37. Que j'y aille avec la couronne verte
  Et n'oublie jamais celui qui m'aima.

  Wot Jana Hornicha Kulowi.
  Chanté par Johann Hornich de Wittichenau
  ENGLISH

  THE BRIDE IN AFFLICTION
  (Song 4)

  1. There's a path around the castle
  Walking on it wooing litigants, [1]

  3. With blaring music and clinking noise,
  Are in search of pretty girls.

  5. A nightingale a tiny bird
  Flies to the lord to bring in its claim.

  7. "They have wrecked my nest
  They have robbed my fledglings."

  9. "Did I not warn you
  Not to build your nest by the wayside?

  11. Build the nest on the maple tree
  Upon the highest bow.

  13. Take your fledglings thither
  Right under my window!

  15. I'll choose for me only one
  That sings the most melodious song.

  17. The eldest sings the best song
  Let it perch next to my window.

  19. Early in the morning let it hail
  My lady and wake my staff of servants."

  ***************************

  21. Now they serve the first course
  And the bride suddenly asks,

  23. And the bride suddenly asks,
  Where her dear bridegroom tarries.

  25. Then they serve the second course
  And the bride she asks again,

  27. And the bride she asks again,
  Where her dear bridegroom tarries.

  29. At last they serve the third course
  And the bride burst into tears.

  31. And the bride burst into tears.
  "Where does my dear bridegroom tarry?"

  33. "Your bridegroom roams among the wood
  He searches the wood for high game.

  35. He hunts high game and strangles it,
  Preparing venison for the wedding. [5]

  (Wot Borkojskich zowcow
  Sung by Rothenburg girls)


  NOTES:
  [1] "Brazki prasec" ou "swazbar" (all.:"Trauschmer"), intermédiaire qui fait les demandes en mariage (cf. breton Bazvalan.

  [2] "Lidyr drast" (all.:"Lündisches Kleid"): vêtement de luxe, mot à mot "tissu de Lund" en Hollande (ou de Linden près de Hanovre).

  [3] Comme indiqué dans l'ouvrage de Haupt et Schmaler (I, p.328), "On porte pendant un an et un jour le deuil des proches parents".

  [4] "Zeleni wjenask" (all.:"grüner Kranz"): peut-être à la fois symbole de mariage et de deuil.

  [5] La malédiction maternelle est aussi le thème du chant de Razen, "Macerne Zaklecje": une mère recommande à son fils d'épouser la servante courageuse, plutôt que la paresseuse fille de la maison. Le fils passe outre à cette recommandation. La mère demande à Dieu que sa bru ne franchisse jamais son seuil. Quand les jeunes mariés entrent dans l'écurie, les chevaux se cabrent, faisant jaillir l'épée du fourreau du marié. L'épée va se ficher dans le cœur de la jeune épousée."

  [6] F-J. Child décrit ces chants slaves en relation avec le chant N°42 intitulé Clerk Colvill. Cette description est typique des procédés d'analyse de Child:

  "Il existe une ballade slave qui, comme la chanson si populaire chez les peuples romans, abrège le prologue du récit et se concentre sur le dévoilement progressif du décès du héros. Mais par d'autres aspects, elle coïncide avec la tradition scandinave.

  Tchèque
  A.a. Erben, p. 473, No 9, "Herman a Dornicka" = Alfred Waldau, "Böhmische Granaten", I, 73, No 100; (chez Friedrich Ehrlich, Prag 1858)
  A b. Celakowsky, I, 26 = Leopold Haupt & Johann Ernst Schmaler, I, 327 (Chants populaires des Wendes de Haute et Basse Lusace, Grimma 1841-3. 2 volumes. 4") . (Tchèque A b chez John Bowring, Anthologie tchèque, (Londres 1832)
  B. Erben,p. 475.
  C. Moravian. Susil, p. 82, No 89 a.' Nestastna svatba,' 'Les tristes noces.'
  D. Susil, p. 83, No 89 b.
  E. Slovak, Celakowsky, I, 80.

  Wende.
  A. Haupt et Schmaler, I, 31, No 3, ' Zrudny kwas,' ' les tristes noces'
  B. II, 131, No 182, ' Plakajuen newesta,' 'La mariée éplorée' (huit dernières strophes, les dix premières n'ayant pas de rapport avec le thème).
  **************
 • Le jour de ses noces le héros prépare son cheval pour aller chercher sa fiancée, car comme dans la ballade scandinave, il est encore célibataire. Sa mère:
  - Tchèque A: s'assure de ses intentions et le prie de ne pas rejoindre le cortège nuptial. De toute évidence, elle a un funeste pressentiment. Elle exhorte Hermann à n'inviter personne et à n'aller chercher aucun invité. Emportée par la passion, elle s'écrit: "Si tu y vas, puisses-tu te rompre le cou et ne jamais revenir!" (ce qui rappelle la ballade des Îles Féroé).
  - Tchèque C, D: c'est Hermann qui a un pressentiment, non sa mère.
  - Tchèque E: sa mère s'oppose à l'union et sa sœur souhaite qu'il se casse le cou.
  - Wende A: il n'est question ni d'opposition ni de pressentiment avant son départ, mais ce sont les corbeaux escortant le jeune homme en route pour chercher la mariée qui dans leurs horribles coassements annoncent qu'il tomera de cheval et se brisera la nuque.
 • Le cortège se met en marche,
  - avec fanfare, tambours et violons,
  - ou, Tchèque D, tandis que l'on décharge cent mousquets et lorsqu'on passe sous un tilleul, la monture d'Hermann "se casse la patte" et son cavalier le cou.
  - Tchèque D: alors qu'on traverse un bouquet d'arbres dans une praire, les cent coups de feu sont tirés et Hermann est mortellement blessé.
 • Ses compagnons s'arrêtent pour décider ce qu'il feront. Le mourant les pries de poursuivre leur route: si sa fiancée ne peut devenir sa femme, elle sera celle de son jeune frère: Tchèque A, C: cf. Danois L, O, R et Norvégien C, F.
 • Le cortège arrive chez la mariée. Celle-ci sort les saluer. Ne voyant pas le marié, elle demande, affolée, ce qu'il est devenu. On lui fait croire qu'il est resté chez lui à arranger les tables pour le banquet. La mère rechigne à confier sa fille au cortège, mais finit par céder.
 • Quand le cortège repasse sous le tilleul de la prairie, Dorothée aperçoit le sang. "C'est le sang d'Hermann!" s'écrie-t-elle. Mais on lui assure que c'est celui d'un chevreuil qu'Hermann avait chassé en prévision du festin.
 • On arrive chez Hermann et l'on réserve à la mariée un accueil consternant sur lequel il n'est pas utile d'insister.
 • Epilogue:
  - Tchèque A: pendant le souper (ou lors de la collation de trois heures), on entend sonner le glas. Dorothée pâlit: Qui enterre-t-on? Hermann à coup sûr! On lui dit qu'Hermann a gardé la chambre en raison de maux de tête. Le glas, c'est pour un enfant. Mais elle devine la vérité et tombe inanimée.
  - Tchèque Aa: elle porte deux couteaux dans sa coiffe. Avec l'un d'eux elle se poignarde.
  - Tchèque Ab: les deux époux sont inhumé dans la même tombe. - Tchèque B: le glas retentit une première fois lorsqu'on apporte le premier plat, puis une seconde fois au second plat. On dit à la mariée que c'est pour un enfant mort. Ce n'est qu'au troisième plat qu'on lui avoue qu'il s'agit d'Hermann. Elle saisit deux couteaux, court au cimetière: avec le premier elle creuse sa propre tombe et avec l'autre elle s'immole.
  - Dans le fragment Wende B, au premier et au second plats (non ponctués par le glas), la mariée demande où est son fiancé. Elle réitère en pleurant sa question au troisième plat. On lui dit qu'il parcourt la forêt en quête de gibier pour la noce.
  - Dans la version Tchèque C, le glas retentit, tandis qu'on met la table. La mariée demande si c'est pour Hermann. On lui réponde que c'est pour un enfant. Quand on passe à table, on entend à nouveau le glas. Pour qui est-ce donc? Mais pour Hermann, bien sûr. Elle saute par la fenêtre et la même catastrophe que dans la version Tchèque B termine le récit.
  - Dans la version Tchèque D, la mariée entend la cloche quand le cortège approche de la maison et on lui dit que c'est pour un enfant. Elle va dans la cour et demande où est passé Hermann. "Il est à la cave en train de tirer du vin pour les invités". Elle repose la question lorsqu'on passe à table. Et la réponse est: "Il est dans sa chambre, couché dans son cercueil". Elle quitte aussitôt la table et se précipite dans la chambre, se saisit de deux couteaux d'or et s'en plonge un dans la poitrine.
  - Dans la version Tchèque E, lorsque la fiancée arrive chez Jean son promis et demande où il est, on lui dit qu'il vaudrait mieux qu'elle aille se coucher jusqu'à minuit. A un moment donné elle touche le cadavre de Jean, bondit hors du lit en hurlant "Bonne gens, pourquoi mettez-vous une vivante dans le lit d'un mort?" On se lève en disant: "Convient-il de lui donner une coiffe blanche ou une couronne de feuillage." Elle répond "je ne mérite pas la coiffe blanche (des veuves), mais la couronne de feuillage."
  - Dans la version Wende A, la première fois que le glas sonne, la mariée demande "Où est le marié?" et on lui répond "Dans la chambre neuve, il revêt son beau costume." La seconde fois, elle pose la même question. Et il lui est répondu qu'il met sa redingote, dans ladite chambre neuve. La troisième fois, on ne lui cache plus rien: il est tombé de cheval et s'est rompu le cou. "Alors, enlevez-moi ces beaux vêtements et habillez-moi de blanc. Je porterai ce deuil pendant un an et un jour. Puis j'irai à l'église parée de la couronne de feuillage pour ne plus jamais quitter celui qui m'a aimée."
  On se souvient que la mariée se suicide dans les versions Norvégiennes A, C, D et Suédoise E, tout comme dans les versions Tchèques Ab, B, C,et D."
 • [1] "brazki prasec" (Germ.:"Trauschmer"), go-between in the wooing process (see Breton Bazvalan.

  [2] "Lidyr drast" (Germ.:"Lündische Kleid"): luxurious garment, literally "cloth from Lund" in Holland (or Linden near Hanover).

  [3] As stated in Haupt and Schmaler's book (I, p.328), "People used to be in mourning for near relatives during a year and a day".

  [4] "Zeleni wjenask" (Germ.:"grüner Kranz"), green wreath: maybe a token of simultaneous wedding and mourning.

  [5] Mother's curse also is the topic of a Razen song, "Macerne Zaklecje": a mother entreats her son to marry a hard working maid, rather than her lazy mistress. The son ignores her advice. Now the mother prays to God that her daughter-in-law never may pass her threshold alive. When bride and bridegroom enter the stable, the horses rear up, and cause the groom's wedding sword to spring out of the sheath and embed itself in the bride's bosom."

  [6] F-J. Child describes these Slavic songs in connection with the English song N°42 titled Clerk Colvill. This description is typical for his method of analysis:

  "There is a Slavic ballad, which, like the versions that are so popular with the Romance nations, abridges the first part of the story, and makes the interest turn upon the gradual discovery of the hero's death, but in other inspects agrees with northern tradition.

  Bohemian.
  A a. Erben, p. 473, No 9, Herman a Dornicka = Alfred Waldau, "Böhmische Granaten", I, 73, No 100; (published by Friedrich Ehrlich, Prag 1858)
  A b. Celakowsky, I, 26 = Leopold Haupt u. Johann Ernst Schmaler, I, 327 (Volkslieder der Wenden in der Ober- und Niederlausitz, Grimma 1841-3. 2 Bände. 4") . (Bohemian A b by John Bowring, Cheskian Anthology, (London 1832)
  B. Erben,p. 475.
  C. Moravian. Susil, p. 82, No 89 a.' Nestastna svatba,' ' The Doleful Wedding.'
  D. Susil, p. 83, No 89 b.
  E. Slovak, Celakowsky, I, 80.

  Wendish.
  A. Haupt and Schmaler, I, 31, No 3, ' Zrudny kwas,' ' The Doleful Wedding.'
  B. II, 131, No 182, ' Plakajuen newesta,' 'The Weeping Bride' (the last eight stanzas, the ten before being in no connection).
  **************
 • The hero on his wedding day is making ready his horse to fetch the bride ; for he is, as in the Scandinavian ballads, not yet a married man. His mother,
  - Bohemian A, ascertaining his intention, begs him not to go himself with the bridal escort. Obviously she has a premonition of misfortune. Herman will never invite guests, and not go for them. The mother, in an access of passion, exclaims, "If you go, may you break your neck, and never come back! " (Here we are reminded of the Faeroe ballad).
  - Bohemian C, D make the forebodings to rise in Herman's mind, not in his mother's.
  - The mother opposes the match in Bohemian E, and the sister wishes that he may break his neck.
  - Wendish A has nothing of opposition or foreboding before the start, but the crows go winging about the young men who are going for the bride, and caw a horrible song, how the bridegroom shall fall from his horse and break his neck.
 • The train sets off
  - with a band of trumpets, drums, and stringed instruments,
  - or, Bohemian D, with a discharge of a hundred muskets, and when they come to a linden in a meadow Herman's horse " breaks his foot," and the rider his neck;
  - Bohemian D. when they come to a copse in a meadow the hundred pieces are again discharged, and Herman is mortally wounded.
 • His friends stand debating what they shall do. The dying man bids them keep on: since the bride cannot be his, she shall be his youngest brother's, Bohemian A, C; cf. Danish L, O, R, Norwegian C, F.
 • The train arrives at the bride's house ; the bride comes out to greet them, but, not seeing the bridegroom, inquires affrightedly what has become of him. They pretend that he has remained at home to see to the tables. The mother is reluctant to give them the bride, but finally yields.
 • When the train comes again to the linden in the mead, Dorothy sees blood. It is Herman's! she cries ; but they assure her that it is the blood of a deer that Herman had killed for the feast.
 • They reach Herman's house, where the bride has an appalling reception, which need not be particularized.
 • Conclusion.
  - In Bohemian A, while they are at supper (or at half-eve = three in the afternoon), a death-bell is heard. Dorothy turns pale. For whom are they tolling? Surely it is for Herman. They tell her that Herman is lying in his room with a bad headache, and that the bell is ringing for a child. But she guesses the truth, sinks down and dies,
  - Aa. She wears two knives in her hair, and thrusts one of them into her heart,
  - Ab. The two are buried in one grave.
  - In Bohemian B the bell sounds for the first time as the first course is brought on, and a second time when the second course comes. The bride is told in each case that the knell is for a child. Upon the third sounding, when the third course is brought in, they tell her that it is for Herman. She seizes two knives and runs to the graveyard: with one she digs herself a grave, and with the other stabs herself.
  - In the Wendish fragment B, at the first and second course (there is no bell) the bride asks where the bridegroom is, and at the third repeats the question with tears. She is told that he is ranging the woods, killing game for his wedding.
  - In Bohemian C the bell tolls while they are getting the table ready. The bride asks if it is for Herman and its told that it is for a child. When they sit down to table, the bells toll again. For whom should this be? For whom but Herman? She springs out of the window, and the catastrophe is the same as in Bohemian B.
  - In Bohemian D the bride hears the bell as the train approaches the house, and they say it is for a child. On entering the court, she asks where Herman is. He is in the cellar drawing whine for his guests. She asks again for Herman as the company sits down to table. And the answer is: "In the chamber lying in a coffin". She springs from the table and rushes to the chamber, seizing two golden knives, one of which she plunges into her heart.
  - In Bohemian E, when the bride arrives at John the bridegroom's house and asks where he is, they tell her she had better go to bed till midnight. The moment she touches John, she springs out of bed and cries: "Dear people, why have ye laid a living woman with a dead man?" They stand saying: "What shall we give her, a white cap or a green chaplet?" "I have not deserved the white (widow's) cap" she says; "I have deserved a green chaplet".
  - In Wendish A, when the bell first knolls, the bride asks "Where is the bridegroom?" and they answer "In the new chamber, putting on his fine clothes". A second toll evokes a second inquiry. And they say he is in the new room, putting on his coat. The third time they conceal nothing: He fell off his horse and broke his neck. "Then take off my fine clothes and dress me in white. I may mourn a year and a day and then go to church in a green chaplet and never leave him that loved me!"

  It will be remembered that the bride takes her own life in Norwegian A,C,D, and in Swedish E, as she does in Bohemian Ab, B, C, D." • Retour à "Aotroù Nann"